آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 02 تا 06 شهریور 1398
برگزار کنندگان: گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه مازندران
حامیان: کتاب رهام، کانون رسالت اجتماعی
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -399 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده

درباره کنفرانس

اولین مدرسه تابستانه ادبیات و آموزش زبان انگلیسی

     

کارگاه های آموزشی

گالری تصاویر