آخرین مهلت ثبت نام: 01 اسفند 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 اردیبهشت 1399
تاریخ برگزاری: 27 خرداد 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان مازندران، بسیج اساتید دانشگاه مازندران، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه مازندران، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان مازندران، دانشگاه کوثر، پژوهشگاه تربیت بدنی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 19 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -372 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -9 روز مانده
محورها
1- مفهوم شناسی و مبانی نظری
1. سبک زندگی قرآنی و آراء و نظریه های مرتبط 2. سبک زندگی قرآنی و سبک زندگی غربی (لیبرالیسم، سوسیالیسم، اومانیسم، سکولاریسم و ... ) 3. سبک زندگی قرآنی و سبک زندگی شرقی (کنفوسیوس، بودیسم، هندو و...) 4. سبک زندگی قرآنی و فرق اسلامی 5. سبک زندگی قرآنی و عرف 6. سبک زندگی قرآنی و متفکران اسلامی
2- محور اجتماعی - فرهنگی
الف- محور خانوادگی 1. سبک زندگی قرآنی و خانواده موفق 2. سبک زندگی قرآنی و استحکام خانواده 3. سبک زندگی قرآنی و ازدواج (ازدواج آسان، ازدواج به هنگام، ازدواج پایدار) 4. سبک زندگی قرآنی و تربیت فرزندان 5. سبک زندگی قرآنی و مدیریت در خانواده 6. سبک زندگی قرآنی و اصلاح زوجین 7. سبک زندگی قرآنی و نگرش به طلاق 8. سبک زندگی قرآنی و عدم نشوز زوجین 9. سبک زندگی قرآنی و خانواده گسترده و هسته ای 10. سبک زندگی قرآنی و اشتغال زن ب- محور اخلاقی 1. سبک زندگی قرآنی و نظریه های اخلاقی 2. سبک زندگی قرآنی و اخلاق پژوهش 3. سبک زندگی قرآنی و عدالت تعاملی (مراوده ای، معاشرت) 4. سبک زندگی قرآنی و مدارا 5. سبک زندگی قرآنی و فضایل اخلاقی (مروت، انفاق، ایثار و...) 6. سبک زندگی قرآنی و فرهنگ مصرف (تبذیر، اسراف و ...) 7. سبک زندگی قرآنی و رذایل اخلاقی (غیبت، دروغ، حسد و ....) ج- محور محیط زیست 1. سبک زندگی قرآنی و محیط زیست 2. سبک زندگی قرآنی و بهداشت محیط 3. سبک زندگی قرآنی و زیست محیطی 4. سبک زندگی قرآنی و معماری اسلامی د- محور اوقات فراغت 1. سبک زندگی قرآنی و نوع تفریح 2. سبک زندگی قرآنی و سرگرمی 3. سبک زندگی قرآنی و موسیقی 4. سبک زندگی قرآنی و هنرهای تجسمی و غیرتجسمی 5. سبک زندگی قرآنی و فضای مجازی 6. سبک زندگی قرآنی و ورزش ه- محور آسیب های اجتماعی 1. سبک زندگی قرآنی و رفتارهای پرخطر 2. سبک زندگی قرآنی و مهمانی ها و پارتی ها 3. سبک زندگی قرآنی و پرخاشگری 4. سبک زندگی قرآنی و مصرف مواد مضر (سیگار، قلیان، مواد مخدر و مشروبات الکلی و...) و- محور ارزش های اجتماعی 1. سبک زندگی قرآنی و عدالت 2. سبک زندگی قرآنی و مسئولیت پذیری 3. سبک زندگی قرآنی و نظم 4. سبک زندگی قرآنی و حقوق شهروندی 5. سبک زندگی قرآنی و رفتار شهروندی 6. سبک زندگی قرآنی و حجاب و عفاف 7. سبک زندگی قرآنی و مفاسد اجتماعی (تبعیض، پارتی بازی، رانت و...)
3- محور اقتصادی
1. سبک زندگی قرآنی و تولید ملی 2. سبک زندگی قرآنی و استقلال اقتصادی 3. سبک زندگی قرآنی و اقتصاد مقاومتی 4. سبک زندگی قرآنی و عدالت اجتماعی (توزیع، بهره وری و ...) 5. سبک زندگی قرآنی و اقتصاد خانواده (الگوی مصرف، اشرافی گری، پس انداز و ...) 6. سبک زندگی قرآنی و کسب درآمد (فردی و اجتماعی) 7. سبک زندگی قرآنی و امور مستحدثه (بیمه و ...) 8. سبک زندگی قرآنی و نظام ربوی (پولی- مالی، بانکداری و ...) 9. سبک زندگی قرآنی و فساد اقتصادی (رشوه خواری، رشوه دهی و ...)
4- محور سیاسی
1. سبک زندگی قرآنی و اندیشه سیاسی ایران و اسلام معاصر 2. سبک زندگی قرآنی و مفاهیم سیاسی (مشارکت، عدالت، آزادی، قدرت، مشروعیت و ...) 3. سبک زندگی قرآنی و حکمرانی خوب 4. سبک زندگی قرآنی؛ امر سیاسی و زندگی زیست جهان ایرانی- اسلامی 5. سبک زندگی قرآنی و تمدن اسلامی (مقایسه با کشورهای جهان اسلام) 6. سبک زندگی قرآنی و سیاستمداران (حکمرانان) 7. سبک زندگی قرآنی و هویت ملی 8. سبک زندگی قرآنی و وحدت و انسجام ملی (با تاکید بر اقوام و مذاهب) 9. سبک زندگی قرآنی و روابط سیاسی 10. سبک زندگی قرآنی و مدارای سیاسی