آخرین مهلت ثبت نام: 01 اسفند 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 اردیبهشت 1399
تاریخ برگزاری: 27 خرداد 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان مازندران، بسیج اساتید دانشگاه مازندران، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه مازندران، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان مازندران، دانشگاه کوثر، پژوهشگاه تربیت بدنی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 19 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -372 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -9 روز مانده
سه‌شنبه 15 بهمن 1398
شماره حساب واریز هزینه همایش
با توجه به سوالات زیاد شما عزیزان شماره حساب پژوهشی واریز هزینه همایش شماره حساب شبای IR660100004001073903022968 نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی شناسه پرداخت با شناسه واریزی 305073953119500001400264888203 قابل پرداخت در تمام شعب های مرکزی بانک های سراسر کشور

 

با توجه به سوالات زیاد شما عزیزان

شماره حساب پژوهشی واریز هزینه همایش

شماره حساب شبای  IR660100004001073903022968

نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی شناسه پرداخت

با شناسه واریزی   305073953119500001400264888203 

قابل پرداخت در تمام شعب های مرکزی بانک های سراسر کشور

وجه شرکت در همايش شامل سي دي مقالات ، بسته تخصصي همايش ، ناهار و پذيرايي  می باشد.

درضمن دانشجویانی که همراه با اساتید خود در همایش شرکت کرده اند حتما هزینه کامل را پرداخت کنند

شرکت در همايش با  مقاله  اول

          سخنرانی

۲۵۰۰۰۰ تومان

            پوستری

۲۰۰۰۰۰ تومان

شرکت در همايش با  مقاله دوم

          سخنرانی

۲۰۰۰۰۰ تومان

            پوستری

۱۵۰۰۰۰تومان

شرکت در همايش با مقاله  اول (دانشجویی)

          سخنرانی

۱۸۰۰۰۰ تومان

            پوستری

۱۳۰۰۰۰تومان

شرکت در همايش با مقاله دوم (دانشجویی)

          سخنرانی

۱۱۰۰۰۰ تومان

            پوستری

۹۰۰۰۰ تومان

شرکت در همایش با مقاله سوم

          سخنرانی

۱0۰۰۰۰ تومان

            پوستری

۹۰۰۰۰ تومان

شرکت در همایش با مقاله چهارم

          سخنرانی

۱0۰۰۰۰ تومان

            پوستری

۹۰۰۰۰ تومان

شرکت در همايش بدون مقاله  جهت دریافت گواهی  با پذیرایی

۷۰۰۰۰  تومان