آخرین مهلت ثبت نام: 01 اسفند 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 اردیبهشت 1399
تاریخ برگزاری: 27 خرداد 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان مازندران، بسیج اساتید دانشگاه مازندران، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه مازندران، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان مازندران، دانشگاه کوثر، پژوهشگاه تربیت بدنی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 19 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -372 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -9 روز مانده
سه‌شنبه 16 مهر 1398
خبر ویژه- چاپ مقالات در مجله علمی پژوهشی
بنابر اطلاع خانم دکتر حسینی مقالات ممتاز در مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه سبک زندگی و مقالات برتر در مجله علمی ترویجی الهیات قرآنی و مجله علمی تخصصی مطالعات فهم قرآنی چاپ خواهد شد.
بنابر اطلاع خانم دکتر حسینی  مقالات ممتاز در مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه سبک زندگی و مقالات برتر در مجله علمی ترویجی الهیات قرآنی و مجله علمی تخصصی مطالعات فهم قرآنی  چاپ خواهد شد.
 ایشان افزودن که مقالات قبل از زمان برگزاری همایش در مجلات چاپ خواهند شد.