آخرین مهلت ثبت نام: 09 اردیبهشت 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 07 اردیبهشت 1398
تاریخ برگزاری: 09 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری
حامیان: معاونت پژوهشی و معاونت فرهنگی دانشگاه مازندران، بیمه دانا
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -395 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -479 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -397 روز مانده

درباره کنفرانس

سومین همایش ملی اقتصاد ایران

     
توجه1 : سه مقالۀ برتر این همایش در مجلات علمی-پژوهشی دانشگاه مازندران چاپ خواهد شد. 

 توجه 2: مقالات جدیدی که بعد از تاریخ 30 فروردین 1398 ارسال می گردد در فرآیند داوری قرارنخواهد گرفت.
 
توجه 3: به نویسندگانی  که مقاله آنها پذیرش اعلام شده است(سخنرانی یا پوستری) چنانچه هزینه مربوطه را پرداخت نکنند 
 
گواهی پذیرش یا ارائه مقاله صادر نمی گردد.
 
توجه 4: به دلیل محدودیت زمانی امکان ارائه تمام مقالات پذیرفته شده در همایش وجود ندارد. انتخاب ارائه دهندگان با نظر کمیته علمی می باشد.
 
 
 
 
 
 

کارگاه های آموزشی

گالری تصاویر