سازمان بهداشت جهاني، سبك زندگي را الگوهاي مشخص و قابل‌تعریف رفتار می‌داند كه از تعامل بين ویژگی‌های شخص، برهمكنش روابط اجتماعي و موقعیت‌های محيطي و اجتماعي  اقتصادي، حاصل می‌شود. اولين بار نظریه سبك زندگي اسلامي را، به‌صورت علمي به‌عنوان موضوع رساله دكتري، بررسي كرد .چگونگي تعامل رفتارها و نگرش‌ها در زندگي روزانه، نشان‌دهنده سبك زندگي انسان است و مسير نسبتاً ثابتي را براي زندگي پيش روي انسان ترسيم می‌کند. براي يافتن بهترين نوع سبك زندگي، الگويي لازم است كه همه مؤلفه‌هاي شناختي و رفتاري انسان را به بهترين شكل در نظر بگيرد و از طرف ديگر با یافته‌های مسلم علمي مخالف نباشد و همچنين دنيا و آخرت را در كنار هم ببيند و از هیچ‌یک از ابعاد مادي و معنوي انسان غافل نشود. می‌توان ادعا كرد كه سبك زندگي قرآنی اين‌گونه است. در سبك زندگي قرآنی عمق اعتقادات، عواطف و نگرش فرد سنجيده نمی‌شود؛ بلكه رفتارهاي فرد، سنجيده می‌شود. در سبك زندگي از ساير دیدگاه‌ها، فقط به رفتار توجه می‌شود و فكر و نيت انجام رفتار بررسي نمی‌شود ؛ اما سبك زندگي قرآنی نمي‌تواند نسبت به نیت‌ها بی‌تفاوت باشد، درحالی‌که تأكيد آن روي رفتار است؛ به حداقل عواطف و شناخت‌ها نيز نظر دارد.

تعداد همایش‌های در حال برگزاری: 1
سبک زندگی قرآنی با تاکید بر مولفه های اجتماعی
  • آخرین مهلت ثبت‌نام: 01 اسفند 1398
  • آخرین فرصت ارسال مقاله: 30 اردیبهشت 1399
  • تاریخ برگزاری: 27 خرداد 1399
  • برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان مازندران
  • حامیان همایش: دانشگاه مازندران، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان مازندران، ...
بیشتر