آخرین مهلت ثبت نام: 18 مهر 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله: 05 مرداد 1396
تاریخ برگزاری: 04 و 05 آبان 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران، انجمن شیمی ایران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -945 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1119 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1036 روز مانده

درباره کنفرانس

ششمین همایش دوسالانه کمومتریکس ایران

     
فراخوان        
        
 
 
 


محورهای همایش
کاربرد کمومتریکس در ژنومیکس، پروتئومیکس، متابولومیکس و...

کاربرد کمومتریکس در صنعت، فناوري نانو، باستان شناسي 

الگوریتم های جدید و توسعه نرم افزارهای کمومتریکس

روابطکمی ساختار-فعالیت/ویژگی و طراحی دارو

تفکیک  منحنی چندمتغیره و کالیبراسیون

طراحی آزمایش و بهینه سازی

تشخیص الگو و طبقه بندی 

روش های  آنالیز چند راهه

بیوانفورماتیک


 
کارگاه های آموزشی

گالری تصاویر