آخرین مهلت ثبت نام: 01 فروردین 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 10 اسفند 1397
تاریخ برگزاری: 10 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -394 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -635 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -454 روز مانده

درباره کنفرانس

همایش ملی فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران