آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 بهمن 1396
تاریخ برگزاری: 11 اردیبهشت 1397
برگزار کنندگان: بسیج اساتید استان مازندران، دانشگاه مازندران
حامیان: بسیج اساتید، صدا و سیمای استان مازندران، اداره فرهنگ و ارشاد استان مازندران، دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران، استانداری مازندران، بنیاد شهید
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -758 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1185 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -844 روز مانده