آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 آذر 1396
تاریخ برگزاری: 24 و 25 دی 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، دبیرخانه دائمی مجمع گفتگوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز
حامیان: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دبیرخانه گفت و گوهای فرهنگی بین المللی
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: -865 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -933 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: -889 روز مانده

درباره کنفرانس

همایش بین المللی گفت و گوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز

     

دانشگاه مازندران و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به منظور همگرایی فرهنگی و فراهم‌آوري زمينه تقويت پيوندهاي تاريخي، فرهنگي و علقه‌های مشترك اجتماعی میان جمهوری اسلامی ایران و دولت- ملت‌های آسیای مرکزی و قفقاز و نیز ترکیه برای مقابله با تهديدهاي فزايندۀ خشونت و افراطي‌گري، گفت و گوهای فرهنگي آسيايي را با همكاري سایر مراكز علمي و فرهنگي و حضور شخصيت هاي فرهيخته دانشگاهي، چهره‌هاي فرهنگي و متفكران برجسته ایران، آسیای مرکزی، قفقاز و ترکیه در روزهای ۲4 و ۲۵ دی ماه ۱۳۹۶ برگزار مي‌کنند.
         
محورهای همایش
     

 • ميراث مشترك فرهنگي ، ظرفيتي براي توسعه همكاري هاي فرهنگي آسيايي
 • نقش نمادها و شخصيت هاي تاريخي و فرهنگي منطقه در تقويت همكاري هاي منطقه اي
 • سياست ها و رويكردهاي حفاظت از ميراث فرهنگي و نقش آن درگسترش مبادالت فرهنگي
 • سهم هنر و معماري در پيوندهاي تاريخي ايران و آسياي مركزي
 • زبان و ادب فارسي و نقش آن در پيوندهاي فرهنگي تاريخي ايران، آسياي مركزي و قفقاز
 • تجارب وسياست هاي حفاظت از ميراث فرهنگي و راهكارهاي همكاري جمعي براي مبارزه با قاچاق و تخريب ميراث فرهنگي
 • نقش ميراث فرهنگي تاريخي مشترك در توسعه گردشگري فرهنگي و گسترش مبادالت اجتماعي
 • نقش مراكز علمي و فرهنگي در تقويت و توسعه روابط ايران و كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز 
 • نقش دولت های سواحلی دریای خزر در حفاظت از محیط زیست فرهنگی
 • تأثیر اشتراکات و قرابت های دینی، ارزشی و تاریخی در همگرایی میان ایران ودولت- ملت های آسیای مرکزی، قفقاز و ترکیه
 • سایر شاخصه ها و موضوعات مربوط به همگرایی فرهنگی میان ایران و دولت-ملت های آسیای مرکزی و قفقاز

 

کارگاه های آموزشی

گالری تصاویر