آخرین مهلت ثبت نام: 20 فروردین 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 10 فروردین 1397
تاریخ برگزاری: 27 فروردین 1397
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -773 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -918 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -790 روز مانده

درباره کنفرانس

همایش ملی اقتصاد مقاومتی:تولید و اشتغال

     
اعمال تحریم ها از دلایل طرح نظریه اقتصاد مقاومتی بوده است. هنوز تحریم ها وجود دارد و احتمال دارد که تشدید شود. از سوی دیژر، مبانی نظری اقتصاد مقاومتی تبیین نشده است. این وظیفه بر عهده دانشگاه است. بنابراین، پرداختن به مبانی نظری اقتصاد مقاومتی و راه های عملی نمودن این نظریه در کشور ضرورت دارد.

کارگاه های آموزشی

گالری تصاویر